La Junta Directiva es qui regeix, administra i representa l´associació, estant formada pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i 4 vocals. Tots ells han de tenir condició de socis. Tot soci pot elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva. 

L'actual Junta Directiva va sorgir del procés electoral de Maig 2016, on es va presentar com a candidatura única. El gruix de la candidatura estava formada per les mateixes persones que fins ara havien format part de la Junta anterior.  

 

    • President, Francesc Vazquez: Fa la interlocució amb els màxims responsables dels òrgans escolars. En coordinació amb la tresoreria, supervisa la part econòmica i presideix la Junta de l’AMPA, on es plantegen els temes que es tractaran.
    • Tresoreria, Carlos Rivera: Responsable, juntament amb el president, de la part de gestió econòmica de l’AMPA (despeses i ingressos, comptes anuals, etc.)
    • Vocalia Esportives Francesc Vazquez: D’aquesta vocalia depenen les activitats extraescolars relacionades amb l’esport (futsal, escacs, bàsquet, patinatge, aeròbic, piscina, el karate i el ping-pong,...).
    • Vocalia Culturals, Daniel Hallado: D’aquesta vocalia depenen les activitats extraescolars culturals com la  dansa, anglès, música, escola d’art, teatre, taller de contes, Boing Boing, hip-hop, robòtica i hora d’estudi,...
    • Vocalia Delegats, Joan Serras: Aquesta vocalia coordina els diferents delegats dels cursos, integrats per pares i mares d’alumnes. Fan reunions periòdiques per detectar incidències, dubtes, problemes, etcètera, que afecten les classes per tal de transmetre’ls a la direcció de l’escola.
    • Vocalia Festes, Rafa Cuadrado, Adrix Serrano i Ana : Aquesta vocalia es fa càrrec de tot allò relacionat amb les celebracions (Nadal, Carnestoltes,…) que organitza l’AMPA.
    • Vocalia TI, Josean Carrascal: Aquesta vocalia, de nova creació, durà la temàtica relacionada amb la vessant més tecnològica. Pàgina web, gestió informàtica, etc.

 

 

Go to top