See PRO editionSee PRO edition

DANSA 2017/2018

 

Como extraescolar la actividad de danza tiene como objetivo que los alumnos con el

paso de los años se formen en distintas disciplinas de baile, partiendo de la expresión

corporal , luego el ballet y por último el jazz y el jazz lírico.

El deseo de nosotros como bailarines y profesores no es solo que aprendan a bailar,

sino que también puedan expresar a través de la danza y la música sus sentimientos y

emociones, que valoren el trabajo en equipo, el compañerismo, que los alumnos

desarrollen hábitos de educación y disciplina, estimular en ellos el desarrollo de la

creatividad y la imaginación a través del arte.

Como decía la gran bailarina Marta Graham, " la danza es el lenguaje escondido del

alma, el cuerpo expresa lo que las palabras no pueden decir “

Jimena Casuso. Profesora de Danza Escola Grèvol.

 

 

 

 

INICIACIÓ DANSA (P5)

 

 

Imagen1

 

Durant el curs d'iniciació a la dansa treballarem, a través de la psicomotricitat i la música, la introducció al món del ballet. Aprendran mitjançant jocs i improvisació a conèixer el seu propi cos i les possibilitats de moviment i expressió del mateix.
A través de l'expressió corporal aprendran a moure en l'espai.
A la classe treballaran la coordinació, la postura, l'elasticitat, l'equilibri, l'ús de l'espai i a identificar els diferents ritmes i temps musicals.
La durada de la classe serà d'1 hora i consisteix en:
Escalfament: exercicis a terra d'estirament i col·locació
Desenvolupament: combinació de passos, treball de les adreces, mides, emocions, etc.
Final de la classe: tornarem a la calma, exercicis de relaxació, comiat.

Vestuari: Leggins, samarreta i sabatilles de ballet. Cabells recollits.

Al final del primer trimestre realitzarem un informe personal de cada alumna per informar de l'adaptació i evolució en l'activitat.

 

 

 

 

 

BALLET 1º Primària

 

Imagen2

 

Durant aquest curs treballarem la introducció al món del ballet. La dansa clàssica té un paper fonamental en tots els estils de ball ja que és una disciplina molt completa i estructurada, és la base per després poder realitzar qualsevol estil de ball. Atès que la tècnica del ballet requereix de molts anys d'aprenentatge, durant el 1r any començarem amb els exercicis i posicions bàsiques de la dansa clàssica.
Les classes seran acompanyades de música clàssica per estimular el desenvolupament del sentit musical i la coordinació. Seran classes dinàmiques amb exercicis variats per potenciar el treball de la concentració, la memòria i l'expressivitat.
Durant el primer curs els alumnes aprendran a controlar el cos, enfortir la musculatura i desenvolupar la flexibilitat, adquirint una correcta postura corporal. Treballarem els sentiments, l'autoestima, el control i l'esforç que es veurà reflectit al final del curs.
La durada de la classe serà de 1h 30 'i consisteix en:

Escalfament: Prepararem al cos per a la 2n part de la classe que requereix de major esforç físic. Treballarem exercicis de col·locació i flexibilitat a la barra i al terra. Entrada en calor i enfortiment dels peus. Treball de braços i mans.
Centre: A la 2na part de la classe treballarem exercicis més complexos que requereixen més mobilitat i concentració, per això utilitzarem les diagonals i el centre de la sala. Farem petites combinacions coreogràfiques i a través de jocs treballarem el desenvolupament de la memòria.
Final de la classe: tornem a la calma, exercicis de relaxació. Salutació final i comiat.

Vestuari: Maillot rosa, mitges roses i sabatilles de ballet de 1/2 punta. Opcional per a hivern jaqueta de dansa i escalfadors roses. Cabells recollits.

 

 

 

 

 BALLET 2º Primària

 

 

Dansa20172P

Durant aquest curs l'alumne és més conscient del seu cos, això ens permetrà poder treballar en profunditat la tècnica i l'estil de la dansa clàssica, sempre treballant els principis de la tècnica vaganova i de l'escola francesa.
Reforçarem el treball psicomotriu, l'eix postural, l'equilibri i la correcta execució dels passos. Farem combinacions amb major dificultat amb diferents dinàmiques i direccions. Farem èmfasi en el sentit musical, ja que és fonamental per a un ballarí, treballant el compàs de la música.
Treballarem la interpretació i explicarem diferents obres de ballet.
Al final de l'últim trimestre farem una petita introducció a la dansa jazz.

 

La classe durés 1h 30’ i consisteix:

 

Escalfament: Exercicis posturals d'elongació i elasticitat a la barra i / o sòl.
Les 5 posicions bàsiques de ballet. Treball d'equilibri
Centre: Treball en les diagonals, exercicis de control, cada classe incorporarem nous passos de la tècnica clàssica i les seves respectives variacions:
battment / grand battment / developpé / detiree
rellevi / plie / grand plec / pas de bourrée
Pas de xat / piqui / Détourné pas de vals
Iniciació als grans salts: grand jete / sissone
Reverence: comiat de la classe, tornada a la calma i salutació final

Vestuari: Maillot rosa, mitges roses i sabatilles de ballet de 1/2 punta. Opcional per a hivern jaqueta de dansa i escalfadors roses. Cabells recollits.

 

 

 

INICIACIO A DANSA JAZZ 3º Primària

Imagen4

 

Durant aquest nou curs treballarem una nova tècnica de ball que està estretament lligada al ballet, el modern jazz. En el primer trimestre combinarem les dues tècniques per a comprendre la importància de les dues, com estan relacionades i en què es diferencien, la resta del curs ens dedicarem en profunditat al món de la dansa jazz però sempre utilitzant com a base la dansa clàssica.
la dansa jazz o modern jazz és una tècnica que barreja una àmplia gamma d'estils i tècniques de ball des del ballet i la dansa contemporània fins al funk, el hip hop o les danses africanes.
És una tècnica més lliure on els canvis són inesperats, dinàmics i sobtats a diferència del ballet que és mes estructurat, és molt important el moviment del tors i la connexió amb el terra. Es treballa amb els peus paral·lels, oposat al ballet que utilitza la rotació. És molt important la connexió amb la música, utilitzarem músiques comercials variant les dinàmiques per a cada pas. Durant l'any aprendrem els passos bàsics de la dansa jazz, farem petites combinacions i coreografies senzilles.
La classe durés 1h 30 'i consisteix en:
Escalfament: coreografia d'escalfament, entrada en calor del cos i exercicis de col·locació. Exercicis de plie, tendu i battement, per tal d'incorporar elements tècnics.
estiraments i treball postural.
Centre: exercicis en les diagonals i en el centre.
exercicis de coordinació, utilitzant diferents dinàmiques. Incorporació de nous passos cada classe.
Final de la classe: acabarem la classe amb una coreografia on podran aplicar el que s'ha treballat durant la classe.
Vestuari: Leggins negres, samarreta còmoda per a dansa i sabatilles de ballet negres. Cabells recollits.

 

 

 

DANSA JAZZ 4º Primària

 

Imagen5

Durant aquest curs treballarem en profunditat la tècnica i l'estil de la dansa jazz, a aquesta edat els alumnes ja tenen la capacitat d'assimilar passos i coreografies més complexes. Aprendran a sentir la dansa més lliurement, sense deixar de banda el treball tècnic, ens centrarem en la interpretació de cada coreografia i en l'estil individual. Seguirem treballant la creativitat, la musicalitat i enfortirem l'autoestima.

Comencessin a crear seqüències coreogràfiques en grups per estimular el treball en equip i la coordinació.

Incorporarem els girs i els grans salts de la dansa jazz.

Les classes duraran 1h 30' i consisteix:


Escalfament: seqüències coreogràfiques d'entrada en calor del tors i exercicis de col·locació i equilibri, seqüència coreogràfica d'entrada en calor de la part inferior del cos, treball de cames i peus (tendu, dégage, plie, grand plie, battment ...) Exercicis de flexibilitat; estiraments a terra i/o barra, preparació de la musculatura per al treball del centre.
Centre: treballarem en les diagonals combinacions de passos utilitzant diferents dinàmiques i espais, incorporarem nous passos i variacions de passos apresos anteriorment.
Final de la classe: realitzarem coreografies i petites seqüències coreogràfiques en què també participaran les pròpies alumnes en el procés de creació.
Vestuari: Leggins negres, samarreta còmoda per a dansa i sabatilles de ballet negres. Cabells recollits.

 

 

 

DANSA JAZZ 5º i 6º Primària

 Imagen6Durant aquests dos cursos seguirem treballant la tècnica de la dansa jazz incorporant nous estils dins d'aquesta disciplina, començarem a realitzar seqüències coreogràfiques a terra tenint d'aquesta manera un primer contacte amb el jazz lirico, tècnica que treballarem en els anys superiors. Depenent del curs utilitzarem diferents dinàmiques diferenciant el nivell.

Enfortirem el treball de l'expressivitat i la improvisació que són essencials per a un ballarí, tots els moviments han de tenir un punt d'improvisació personal per poder transmetre a l'espectador la màgia de la dansa.
seguirem desenvolupant el sentit de l'espai, del ritme i el control postural. Millorarem les capacitats motrius i creatives.

Les classes duraran en els dos cursos 1h 30' i consisteix:
Escalfament: coreografia d'entrada en calor de tot el cos, començant per la part alta del tors fins a la part baixa del cos. Exercicis de tendu, preparació dels peus. Exercicis de col·locació postural, equilibri i estiraments, realitzats a terra i / o barra.
Centre: exercicis en les diagonals, combinacions coreogràfiques utilitzant diferents nivells dins l'espai incorporació de nous passos cada classe i les seves respectives variacions.
Final de la classe: execució de coreografies, iniciació a la composició coreogràfica.
Vestuari: Leggins negres, samarreta còmoda per a dansa i sabatilles de ballet negres. Cabells recollits.

 

 

 

 

 DANSA JAZZ e INICIACIO JAZZ LIRIC 1º 2º ESO

Imagen7Durant aquests dos cursos la tècnica de la dansa jazz està més afermada, això ens permetrà començar amb un nou estil, el jazz lirico, tècnica que combina el neoclàssic i la dansa jazz, és un és estil més suau i es treballa molt a terra , posa l'accent especialment en l'expressivitat i la manifestació de les emocions a través del moviment; molt important en aquestes edats.

En 1r de la això introduirem passos progressivament per poder treballar l'estil i diferenciar-la del jazz, a partir de 2n realitzarem seqüències i variacions coreogràfiques amb els passos apresos durant el primer curs.

Continuarem treballant la dansa jazz a un nivell més elevat, les seqüències coreogràfiques seran més complicades i de major durada.
També començarem amb la composició coreogràfica, els mateixos alumnes seran els encarregats de realitzar una de les coreografies que vam preparar per al festival, no només aprendran a muntar coreografies, sinó que també és una manera de transmetre'ls un nivell de compromís i responsabilitat, a més és molt efectiu per a l'autoestima i la socialització durant aquesta etapa de la vida.
Les classes duraran 1h 30' i consisteixen:

Escalfament: coreografia d'entrada en calor combinant tors i cames
treball de flexibilitat i equilibri, utilitzarem el sòl i / o les barres per a la primera part de la classe.

Centre: Diagonals, variacions coreogràfiques, introducció de nous passos i els apresos en els anys anteriors.
Utilitzarem diferents estils i tècniques en les variacions coreogràfiques.

Final de la classe: dedicarem més temps a l'aprenentatge i execució de les coreografies pel nivell de dificultat que requereixen

Vestuari: Leggins negres, samarreta còmoda per a dansa i sabatilles de ballet negres. Cabells recollits.

 

 

 

DANSA JAZZ i JAZZ LIRIC 3º 4º ESO

 

Imagen8Durant aquests dos últims cursos desenvoluparem al màxim les tècniques del jazz i del jazz lirico, fusionant les dues disciplines en les coreografies.
Farem un recorregut per diferents estils com les danses urbanes, el jazz comercial i el Broadway jazz (estil dels musicals)
Treballarem un entrenament més tècnic i avançat ja que són els últims anys de l'activitat i el nostre propòsit és que puguin ballar tots els estils apresos durant tots aquests anys.
Seguirem treballant la composició coreogràfica, les alumnes seran les encarregades de crear una de les coreografies que presentarem al festival sempre guiades pels professors, utilitzant músiques on puguem fusionar diferents estils.
En l'últim curs seleccionarem algunes alumnes de 4t d'això per acompanyar els professors en els cursos de les més petites i participar com ajudants de dansa, és una manera de recompensar tots els anys en què van formar part de l'activitat i del treball i esforç que van mostrar durant tot aquest temps, així elles tenen l'oportunitat d'aprendre a portar una classe, del treball que això requereix i de poder transmetre tot el que han après i l'experiència de tots aquests anys.

Les classes duraran 1h 30 'i consisteixen:
Escalfament: Coreografia d'entrada en calor del cos, preparem el sistema muscular per al treball del centre. Escalfament de peus i cames, treball de tendu, dégage i battments. treball postural, estiraments i flexibilitat a terra i / o barra.
Centre: treball al centre i en les diagonals, farem un entrenament més tècnic i avançat. Treballarem el control del centre (core) fonamental per a la tècnica jazz ja que tot el moviment emana des del centre del cos, això ens permet mantenir l'equilibri mentre executem moviments més forts i de major velocitat. Variacions, salts i dobles girs. Canvis d'adreces, del pes i nivells i ús de l'espai.
Final de la classe: coreografies i composició coreogràfica
durant l'últim trimestre dedicarem més temps de la classe a la feina coreogràfic. Al final del curs les alumnes realitzaran coreografies individuals que les representarem a classe.

Vestuari: Leggins negres, samarreta còmoda per a dansa i sabatilles de ballet negres. Cabells recollits.

 

 

 

 

DANSA JAZZ i JAZZ LIRIC ExAlumnes

 

Imagen9

Per a aquest curs tenim com a proposta crear un grup d'ex alumnes que vulguin continuar en l'activitat extraescolar de dansa; és una manera de que quan acabin la això tinguin la possibilitat de continuar ballant i que segueixin vinculades al col·legi.
Continuaran treballant les tècniques de dansa jazz, jazz líric i contemporani i la composició coreogràfica.
també aprendran a crear una classe de dansa, tant de ballet com de jazz, com s'estructura una classe i les diferents dinàmiques segons el curs que es treballa.
La classe serà com a 4rt d'això i durarà 1h 30 ', treballarem escalfament, elasticitat i postura, després centre i diagonals i en acabar la classe realitzarem coreografies i composició.
Vestuari: Roba còmoda per a dansa, sabatilles de dansa i cabells recollits

 

 

 

Go to top