See PRO editionSee PRO edition

Hora d'estudi

Pels aquells nois i noies que comencen les activitats a les 18 hores oferim la possibilitat de romandre a l’escola entre les 17h i 18h mitjançant l’activitat d’hora d’estudi. Aquesta activitat també s’ofereix a la resta d’alumnes de l’Escola.

Per a que l’hora d’estudi sigui més profitosa, oferim un perfil de monitor més decantat cap al d’un professor, que pugui ajudar als alumnes inscrits no només a fer els seus deures, sinó a adquirir hàbits d’estudi que els facilitin l’aprenentatge de les matèries que es donen a l’Escola.

Go to top